Sponsors

Statuten v.v. Dilettant gewijzigd per 5 juli 2017

21 juli 2017 12:45


Met de akte-ondertekening door voorzitter Michel Hendriks bij Lint Notarissen, werd op 5 juli 2017 de wijziging van de statuten van v.v. Dilettant officiƫel.


Statuten? 
Even een korte resumé: 
Bij het oprichten van een vereniging moet een notariële akte (= de statuten) worden opgemaakt waarin bepaalde zaken moet worden opgenomen. Zoals de naam en het doel van de vereniging, de wijze van bijeenroepen van de algemene (leden)vergadering, de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders, de bestemming van het vermogen van de vereniging wanneer deze zou worden ontbonden. Het lijkt een formaliteit maar het zijn toch hele belangrijke (beleids)zaken die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de club en onze leden. 

Waarom dan een statutenwijziging?
De statuten van Dilettant dateren uit 1978 en waren inmiddels op een aantal punten niet meer conform huidige regel- en wetgeving. Het bestuur deed tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in 2016 dan ook een voorstel tot wijzigen van deze statuten naar het statutenmodel van de KNVB. Hier werden in concept nog een drietal specifieke punten aan toegevoegd; 
- Titulatuur 'Lid van Verdienste'
- Voordracht 'Lid van Verdienste' vanuit het bestuur
- Stemrecht wettelijke vertegenwoordiger(s) van jeugdleden onder de 18 jaar.

Dit conceptmodel werd goedgekeurd door Lint Notarissen en vervolgens voorgelegd tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) begin april 2017. 

Goedkeuring statutenwijzing 
Zo'n statutenwijziging is - terecht- een belangrijk proces. Tenzij de oorspronkelijke statuten anders bepalen, kan een besluit tot statutenwijziging alleen gemaakt worden wanneer ten minste twee derden van het totaal aantal leden, aanwezig is tijdens de ALV. Door een lage leden opkomst werd dit niet gehaald. Deze goedkeuring en besluit werd na stemmen gemaakt tijdens een extra uitgeschreven ALV op 28 april 2017. 

Ook met het ondertekenen van deze notariële akte groeien we volgens Dilettant 2.0 - beleid steeds verder uit tot een organisatie die de zaken goed op orde heeft. 

Binnenkort kun je de statuten hier op de site teruglezen onder het menu 'clubinfo'.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!