Beleidsplan 2016-2021 - Dilettant

Sponsors

Beleidsplan 2016-2021


Beleidsplan Dilettant 2.0

Missie & visie: 

 ‘vv Dilettant, samen door inspanning en ontspanning naar het beste resultaat’  

Bovenstaande missie is gevormd in 2011 aan de hand van het proces ‘bepaal je ambitie’. In een reeks van zes bijeenkomsten is door inspanning van de betrokken leden diepgaand nagedacht over de vereniging. Belangrijke onderwerpen als; wie wil je zijn als vereniging, hoe ziet de toekomst er uit, wat willen de leden en niet leden en welke uitdagingen staat de vereniging te wachten op korte en lange termijn, al deze vraagstellingen zijn besproken. Dit alles samen heeft er toe geleid dat in gezamenlijkheid bovenstaande missie is geformuleerd. Een missie die uniek is, richting geeft en staat voor Dilettant. Kortom een missie waar je als vereniging trots op mag zijn.

In augustus 2016 is gestart met het herijken van het in 2011 geformuleerde beleidsplan en deze te formuleren voor de jaren 2016 – 2020. Het bestuur heeft dit de werktitel 'Dilettant 2.0' gegeven.

Vv Dilettant ziet in een viertal pijlers de belangrijkste drijfveren voor de continuïteit en groei van onze vereniging. Dit zijn:
- Voetbal kwaliteit en plezier 
- Financieel gezond
- Professionele organisatie
- MVV (Maatschappelijk Verantwoorde Vereniging)

De komende jaren zullen deze pijlers de leidraad zijn (visie) voor het doen en laten van het bestuur, de vrijwilligers, de leden en de supporters. Lees meer hierover in het beleidsplan Dilettant 2.0 via onderstaande link.  In het functieschema worden alle functies en taken binnen onze vereniging benoemd. 

Dilettant 2.0 2016-2020

Functieschema
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!