Cookie beleid Dilettant

De website van Dilettant is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Gedrag & sanctiebeleid

Gedragsregels en sanctiebeleid v.v. Dilettant

december 2016

Alle spelende en niet-spelende leden, kaderleden, vrijwilligers en anderen die bij de activiteiten van de club betrokken zijn worden geacht zich aan deze gedragsregels te houden. Ouders en verzorgers van jeugdleden worden eveneens geacht deze regels te kennen, de regels met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor naleving ervan.

Iedereen binnen v.v. Dilettant heeft de morele plicht anderen op wangedrag aan te spreken en diegenen te steunen die derden aanspreken op het niet naleven van deze gedragsregels.

Algemene gedragsregels

 • vv Dilettant-leden zijn actieve leden die, in welke vorm dan ook, een extra bijdrage aan de vereniging proberen te leveren. Ieder doet dit naar vermogen en mogelijkheden. 
 • Beslissingen van de scheidsrechter worden geaccepteerd, ook al ben je het er niet mee eens.
 • Eventueel onsportief gedrag van de tegenstander is nooit een reden om zelf ook dit gedrag te vertonen.
 • Leden van vv Dilettant behandelen materiaal, velden en gebouwen alsof het van henzelf is.
 • Leden van vv Dilettant  tonen in woord en gedrag respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers en tegenstanders. Pesten wordt niet getolereerd.
 • Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen en is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade cq vernieling. Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Van een vv Dilettant-lid en ouders/verzorgers van spelers/leden wordt verwacht dat hij zijn medelid corrigeert in het geval deze de gedragsregels overtreedt.
 • Ieder lid van vv Dilettant dient zich te houden aan de aan hem door de KNVB en club opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem gepleegde overtreding. De club zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
 • Laat dure en waardevolle spullen liever thuis. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Aanvullende gedragsregels voor alle spelers van vv Dilettant

 • Je hebt respect voor tegenstanders, medespelers, ouders, scheidsrechter, grensrechters en het publiek.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
 • Je hebt respect voor het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen.
 • Je wint met zijn allen maar verliezen doe je ook met zijn allen; voetbal is een teamsport!
 • Bij Dilettant speel je het spel volgens de regels van de KNVB en accepteer je de gevolgen indien je de regels overtreedt.
 • Afspraken in clubverband kom je na.
 • Je vertoont teamgeest als onderdeel van een team: Je helpt en steunt je medespelers in het veld.
 • Maak je onverhoopt iets stuk dan meld je dit bij je trainer of leider.
 • Douchen is na het trainen zeer wenselijk en na de wedstrijd verplicht.
 • Je laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. Laat deze liever thuis of geef deze in bewaring bij je trainer.
 • Tijdens wedstrijden draag je het clubtenue van Dilettant.
 • Scheenbeschermers zijn zowel tijdens wedstrijden als trainingen verplicht.
 • De kleding die eigendom is van Dilettant of een sponsor mag niet voor andere doeleinden dan wedstrijdactiviteiten van Dilettant gebruikt worden. Na afloop van de wedstrijd bedank je de tegenstanders, scheidsrechter en grensrechter voor de wedstrijd en de leiding.

Aanvullende gedragsregels ouders/verzorgers van onze jeugdspelers

Ouders zijn voor jeugdspelers het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Daarom staan hieronder een aantal afspraken die van toepassing zijn voor ouders van jeugdleden. Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder van toepassing. 

 • U blijft tijdens de wedstrijd buiten de omheining. Plaatsnemen in de dug-outs is niet toegestaan.
 • U geeft het goede voorbeeld door respect te tonen voor iedereen op en om het veld dus discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet.
 • vv Dilettant heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Heeft u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de trainer. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de jeugdcoördinator. Klachten kunnen ook altijd besproken worden met het bestuur.
 • Ouders langs de lijn: Gelukkig volgen veel ouders het voetballen van hun zoon of dochter. Het enthousiasme van de ouders is erg belangrijk voor de voetbalbeleving van kinderen. Laat het wel bij aanmoedigen en geef geen technische of tactische aanwijzingen!
 • U houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en leiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).


Verder zijn de volgende punten van belang:

 • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
 • Val een beslissing van de scheids- en grensrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
 • U onthoudt zich van technische aanwijzingen aan uw kind en/of het team.
 • Erken de waarde en het belang van alle vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
 • U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • U doet mee in de wasbeurten van de voetbaltenues van het team.
 • U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.
 • Mocht uw zoon/dochter onverhoopt niet bij een wedstrijd of training aanwezig kunnen zijn dan ziet u er op toe dat hij/zij ruim op tijd wordt afgemeld.
 • U stimuleert uw kind(eren) tot actief meedoen, inzet en positief gedrag.
 • U zet zich minimaal 8 uur per kalenderjaar als vrijwilliger in van v.v. Dilettant. Zonder inzet van de vele vrijwilligers is het voor v.v. Dilettant niet mogelijk te blijven bestaan. U kunt zich op allerlei manieren dienstbaar maken binnen de club!
 • U voldoet de clubcontributie op tijd.

Aanvullende gedragsregels voor leiders en trainers

 • Je vertegenwoordigt Dilettant altijd op een positieve manier.
 • Je hebt een voorbeeldfunctie voor je team; handel als zodanig.
 • Je geeft ieder teamlid gelijke kansen.
 • Je brengt je spelers passie voor het spel.
 • Je hebt respect voor spelers, ouders, scheidsrechter, grensrechters en tegenstanders.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
 • Gebruik geen alcohol en rook niet tijdens het uitvoeren van je functie.
 • Je zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
 • Je zorgt voor de informatie naar de spelers (wedstrijdprogramma, vertrektijden, rijschema)
 • Je bent op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 • Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan ouders/verzorgers en aan de jeugdcoördinator.
 • Je bent verantwoordelijk voor het schoon achterlaten en afsluiten van de kleedkamer.
 • Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd en waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.
 • Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal en het correcte gebruik hiervan.
 • Je ontvangt de leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter en begeleidt hen als een goede gastheer.
 • Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorg je voor  tijdige kennisgeving aan de spelers.
 • Je verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
 • Je draagt eventueel door de vereniging beschikbaar gestelde kleding en/of jassen niet buiten clubverband.
 • Trainers, leiders en jeugdcoördinator delen de teams in alle eerlijkheid in en trekken niemand voor.

Aanvullende gedragsregels vrijwilligers/commissieleden

 • Als vrijwilliger/commissielid bied je iedereen een plezierige voetbalomgeving in veiligheid en geborgenheid.
 • Je geeft altijd het goede voorbeeld. In woord, gedrag, enthousiasme en sportiviteit.
 • Je geeft indien gewenst uitleg over keuzes en beslissingen en communiceert altijd respectvol.
 • Je ziet erop toe dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
 • Je bent eerlijk en positief en mag dit ook van anderen verwachten.
 • Je keurt ongewenst gedrag af en spreekt personen daar netjes op aan.
 • Je bent zuinig op kleding, materialen en andere eigendommen van v.v. Dilettant.
 • Je leeft de regels van de KNVB na.
 • Je meldt wangedrag of andere problemen aan de juiste personen binnen de club.
 • Je behandelt iedereen gelijk, in en buiten het veld. 

Aanvullende gedragsregels scheidsrechters/wedstrijdleiders

 • Je past de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeelt deze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd.
 • Je grijpt niet onnodig in. Hierdoor blijft het plezier in het spel aanwezig.
 • Je gedraagt je altijd objectief en sportief.
 • Je blijft natuurlijk altijd beleefd bij het constateren van gemaakte fouten. 

Aanvullende gedragsregels bestuur

 • Het bestuur voert beleid dat gericht is op sportiviteit/Fair Play binnen v.v. Dilettant en houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door alle betrokken.
 • Het bestuur evalueert het beleid periodiek en stuurt waar nodig bij.
 • Het bestuur zorgt ervoor dat een ieder binnen v.v. Dilettant zich bewust is van zijn/haar invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. Fair Play in sport en spel. Vooral richting de jeugdspelers.
 • Het bestuur stelt kaderleden in de gelegenheid zichzelf verder te ontwikkelen op het gebied van coaching en wedstrijdleiding. 


Aanvullende gedragsregels toeschouwers

De toeschouwer: 

 • Bedenkt dat de jeugd voor eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De spelers zijn geen mini-profsporters.
 • Gedraagt zich op zijn/haar best.
 • Toont enthousiasme over goed spel van v.v. Dilettant én van het gastteam.
 • Benadert sporters nooit negatief bij gemaakte fouten of verlies van een wedstrijd.
 • Is altijd sportief. Goed voorbeeld doet volgen!

Gedragsregels rond het Dilettant sportcomplex

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten: 

 • Rommel gemaakt? Dan ruim je het zelf even op.  
 • De velden zijn geen oversteekplaats maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je aan de andere kant moet zijn.
 • In de kantine is het dragen van voetbalschoenen niet toegestaan.
 • Kom niet in ruimtes waar je niets te zoeken hebt.
 • Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein
 • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex 

Gedragsregels voor het gebruik van social media
 
 • Denk na voor je een bericht op het internet plaatst en wees bewust van het mogelijke bereik.
 • Realiseer je dat een verwijderd bericht allang verder verspreid kan zijn.
 • Vraag je af of een bericht dat jij grappig bedoelt, ook zo door anderen wordt ervaren
 • Gebruik social media nooit om anderen te beschadigen.
 • Behandel iedereen, teamgenoten, clubgenoten maar ook je tegenstanders met respect.
 • Beledigende, racistische, intimiderende of bedreigende uitingen horen niet bij onze club.

Gedragsregels ter voorkoming van seksuele intimidatie

Evenals het NOC*NSF, de KNVB en alle landelijke sportbonden nemen wij seksuele intimidatie serieus. Wij hanteren dan ook de 11 gedragsregels die zijn opgesteld door het NOC*NSF voor sportbegeleiders. De regels zijn erop gericht de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer/leider (= begeleider) te verkleinen.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
• De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk doel.
• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
• De begeleider mag de sporter niet op een zodanig wijze aanraken dat de sporter en / of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
• De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
• De begeleider zal tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
• De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
• De begeleider zal de sporter geen materiële of immateriële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
• De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter betrokken is. Indien hij of zij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken of hierover in contact treden met de vertrouwenspersoon van de vereniging.
• In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

Gedragsregels en beleid alcohol en tabak

Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik het met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees ervan bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is. Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang.

 • Roken in het clubgebouw is niet toegestaan.
 • Er wordt geen alcohol geschonken/verkocht aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Het is ouders en anderen niet toegestaan jongeren onder de 18 jaar alcohol te verschaffen.
 • Desgevraagd is men verplicht zich te legitimeren aan de barmedewerkers.
 • Voor gebruik buiten op het terras wordt alle drank geschonken in plastic bekers.
 • Het is niet toegestaan alcohol te gebruiken buiten het gebouw, uitgezonderd het terras. 

Beleid m.b.t. drugsbezit en/of drugsgebruik

Drugsgebruik en/of drugsbezit in en om ons sportcomplex of bij bezoekende verenigingen is verboden en leidt tot onmiddellijk royement uit de vereniging inclusief een gebiedsverbod. Leden of niet-leden: Het overtreden van deze regel zal te allen tijde leiden tot algehele ontzegging van de toegang van het sportcomplex. (= een gebiedsverbod)

 

              Sanctiebeleid overtreding gedragsregels v.v. Dilettant

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Dit kan zijn: Een officiële waarschuwing waarna bij herhaling strengere maatregelen worden getroffen, schorsing(en) van deelname aan trainingen en wedstrijden met daarbij een alternatieve taakstraf en een voorwaardelijke sanctie. Onmiddellijke royement uit de vereniging geldt bij zware overtredingen.  

Een alternatieve straf binnen de vereniging houdt een taakstraf in van minimaal anderhalf uur per wedstrijdverbod.

Overtredingen van voetbal(gedrags-)spelregels leiden ook tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast.

Sancties/strafmaat per overtreding

Diefstal
Onmiddellijk royement bij leden. De geleden schade zal verhaald worden. Er volgt altijd aangifte bij de politie.

Vandalisme
Afhankelijk van de zwaarte van vernieling; Schorsing en/of royement. Dit nader door v.v. Dilettant te bepalen. De schadepost zal verhaald worden en de politie zal worden ingelicht.

Fysiek geweld tijdens een wedstrijd
Los van de sancties die de KNVB oplegt zal door v.v. Dilettant worden besloten tot schorsing van deelname aan minimaal 2 wedstrijden en het opleggen van een alternatieve taakstraf binnen de vereniging. Dit eventueel samen met een proeftijd / voorwaardelijke sanctie. Bij het niet opvolgen/nakomen van deze sanctie of bij herhaling wangedrag binnen de gestelde voorwaardelijke termijn, volgt direct royement.

Fysiek geweld voor/na een wedstrijd of training
Los van de sancties die de KNVB oplegt zal door v.v. Dilettant worden besloten tot schorsing van deelname aan minimaal 2 wedstrijden en het opleggen van een alternatieve taakstraf binnen de vereniging. Dit eventueel samen met een proeftijd/voorwaardelijke sanctie. Bij het niet opvolgen/nakomen van deze sanctie of bij herhaling van wangedrag binnen de gestelde voorwaardelijke termijn, volgt direct royement.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren of pesten
Los van de sancties die de KNVB oplegt zal door v.v. Dilettant worden besloten tot schorsing van deelname aan minimaal 2 wedstrijden en het opleggen van een alternatieve taakstraf binnen de vereniging. Dit eventueel samen met een proeftijd/voorwaardelijke sanctie. Bij het niet opvolgen/nakomen van deze sanctie of bij herhaling van wangedrag binnen de gestelde voorwaardelijke termijn, volgt direct royement.

Ernstige belediging van scheidsrechter, trainer/leider, wedstrijdleider,commissieleden, bestuursleden en andere vrijwilligers van v.v. Dilettant

Door leden/spelers
Los van de sancties die de KNVB oplegt zal door v.v. Dilettant worden besloten tot schorsing van deelname aan minimaal 2 wedstrijden en het opleggen van een alternatieve taakstraf binnen de vereniging. Dit eventueel samen met een proeftijd/voorwaardelijke sanctie. Bij het niet opvolgen/nakomen van deze sanctie of bij herhaling binnen de gestelde voorwaardelijke termijn, volgt royement.

Door ouders/verzorgers/toeschouwers
Vriendelijk doch zeer dringend verzoek tot het onmiddellijk verlaten van het sportcomplex van v.v. Dilettant.  Bij herhaling van wangedrag volgt royement van het jeugdlid.

Onjuist gebruik van social media
Leden die de reputatie van club en / of leden van de club beschadigen door uitingen in de (sociale) media, internet, twitter etc. kunnen hier door het bestuur op worden aangesproken en passende sancties verwachten.

Privacyschending
Het schenden van de privacy van personen en leden van de club kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de daders. Schorsing, royement en/of het doen van aangifte bij de politie kunnen passende maatregelen zijn.

Bevoegdheid tot het nemen van sanctiemaatregelen

 • Leiders en trainers zijn bevoegd om spelers te waarschuwen of te bestraffen indien daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld door inlassen van een extra reservebeurt o.i.d.
  Bij herhaaldelijke overtreding van de regels of ernstig wangedrag is het zeer wenselijk contact op te nemen met desbetreffende commissie of bestuursleden omtrent het nemen van passende maatregelen.
 • De jeugdcommissie is bevoegd om spelers, jeugdleiders en trainers te waarschuwen en maatregelen te treffen indien daar aanleiding toe is en de gedragsregels worden geschonden.
 • Het bestuur en/of leiding van v.v. Dilettant bepaalt bij wangedrag de strafmaat. Hierover valt nooit te onderhandelen. 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!