Opzeggen lidmaatschap - Dilettant

Sponsors

Opzeggen lidmaatschap

Indien u het lidmaatschap van uzelf of van uw kind(eren) wenst te beëindigen dan dient u dit te doen voor 1 juni van enig jaar (dit is inclusief 1 maand opzegtermijn). Lidmaatschap is per seizoen van 1 juli tot 30 juni. Bij tussentijdse opzegging wordt geen restitutie verleend.

Beëindigingen die na 1 juni plaatsvinden worden administratief weliswaar verwerkt en doorgevoerd maar het ontheft u niet van de betalingsverplichting om het contributiegeld voor het nieuwe seizoen alsnog te voldoen! Dit heeft te maken met het feit dat v.v. Dilettant zelf ook contractueel gebonden is om, na voornoemde datum, het contributiegeld van het desbetreffende lid te voldoen aan de KNVB.

Ook bij adreswijziging, wijziging vast en mobiel telefoonnummer en wijziging van uw mailadres, dient u dit altijd te melden bij de ledenadministratie van Dilettant.

Beëindigen en mutaties van het lidmaatschap kan via deze pagina, per mail of schriftelijk plaatsvinden.

Het mailadres is leden@dilettant.nl

Het postadres is: Mw. N. de Vries
t.a.v. de ledenadministratie
Klaverstraat 6
2931 TL Krimpen aan de Lek

Opzeggen lidmaatschap* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!